RMA

RMA

Om een snelle en goede afhandeling van retourzendingen te bewerkstelligen, hanteren wij een zogenaamde RMA-procedure. De hieronder omschreven RMA-procedure is een onderdeel van ons kwaliteitsverbeteringsprogramma dat zich in het bijzonder richt op onze serviceverlening alsmede op een efficiënte afhandeling van retourzendingen. Wij hopen dat ook u ons van dienst wilt zijn bij het tot stand komen van een optimale service en vragen u vriendelijk de RMA-procedure eerst te lezen voordat u het formulier daadwerkelijk invult.

Download RMA-formulier

Procedure RMA

Indien u reparaties wenst toe te zenden, dan dient u dit vooraf te melden aan onze Technische Dienst. Onze voorkeur gaat uit naar e-mailverkeer. U kunt dan het RMA-formulier invullen en naar ons mailen, u ontvangt vervolgens een RMA-nummer. Het te retourneren pakket moet aan de buitenkant duidelijk voorzien zijn van het aan u verstrekte RMA-nummer.

Pakketten zonder zichtbaar RMA-nummer worden ongefrankeerd retour gezonden.

Om onnodige vertraging te voorkomen verzoeken wij u om een korte verklaring mee te sturen met een duidelijke omschrijving van het defect of de klacht. Tevens verzoeken wij u om het RMA-formulier te ondertekenen en aan ons retour te zenden. Daarnaast dient u duidelijk het factuurnummer van het geleverde product op het formulier te vermelden of een kopie van de factuur bij te voegen.

Bij alle aangeboden reparaties, behalve bij garantiegevallen, worden 25,00 euro RMA-kosten* alsmede 40,00 euro onderzoekskosten* of, indien van toepassing, 25,00 euro RMA-kosten* alsmede de werkelijke reparatiekosten* in rekening gebracht. Dit geldt ook voor garantiegevallen waar na onderzoek geen klacht te constateren was.  *exclusief BTW

De retourzending dient vervolgens binnen 2 weken na het toekennen van een RMA-nummer te worden geretourneerd. U kunt de RMA-zending met RMA-nummer vermeld op de buitenkant boven op de doos versturen naar:

RD-NetCom B.V.
De Corantijn 8
1689 AP, ZWAAG